Afveulenen

Bent u niet vertrouwd met de geboorte van een veulen of heeft u weinig tijd? Ook hier hebben we bij KI Saffelberg de gepaste oplossing voor.

Wij volgen uw merrie intensief op voor, tijdens en ook na de geboorte van het veulen. Hiertoe beschikken we over 2 grote veulenboxen (4x6m) voorzien van camerabewaking en maken we gebruik van birth-alarm.

Concreet omvat onze afveulenservice:

  • Bewaking met camera en sigloo systeem.
  • Professionele begeleiding tijdens de geboorte.
  • Controle pasgeboren veulen en veulenspuit.
  • Standaard krijgt het veulen 1 fles biest- afgenomen van de moeder-, zodat het vlugger gaat rechtstaan en zelfstandig kan leren drinken.
  • Bloedname ter controle van het gehalte aan antistoffen in de bloedbaan bij het veulen 18 uur na de geboorte. Indien zou blijken dat het veulen te weinig circulerende antistoffen zou hebben kunnen we na overleg met u, eigenaar, overgaan tot plasmatherapie met hyperimmuun serum.
  • Uw merrie en veulen worden de uren en dagen volgende na de geboorte scherp in de gaten gehouden (nageboorte, koorts, meconium, etc…) en behandeld indien nodig.
  • Wij beschikken ook over een “redboot”. Met dit corrigerend “schoeisel’ kunnen we -desgevallend- al snel standswijkingen van uw veulen op een niet-chirurgische wijze trachten te verbeteren. Deze redboot kan ook gehuurd worden door ons cliënteel voor thuisgebruik volgens beschikbaarheid.

Merrie en veulen kunnen blijven tot aan de veulenbronst in geval van dekking of worden afgehaald na telefonisch overleg.

Voor deze service brengen wij een forfait in rekening plus het dagelijkse stalgeld. Extra dierengeneeskunde handelingen of producten (nageboorte, hevelen, plasmatherapie, extra medicatie) zullen supplementair worden aangerekend.

Betaling gebeurt steeds ten laatste bij afhalen van de merrie.

Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere inlichtingen.